CANDEMİR MOBİLYA

Cumhuriyet Mah. 677. sokak No:10

(Eski San. Sit.) Antalya

Tel: 0242 345 2404 - 335 55 60

Fax : 0242 335 55 61

Cep: 0530 201 23 53 - 0530 824 52 14

E-Mail: candemir.mobilya@hotmail.com